Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta da günler uzun, yıllar kısadır. (Ivan Panin)