Belirli bir yaşa kadar siz çocuklarınızı azarlarsınız, ondan sonra çocuklarınız sizi azarlamaya başlar. (Mina Urgan)
KABUL KOŞULLARI

İSTANBUL HUZUREVİ GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

A. Huzurevlerine Kabul Koşulları

 • 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
 • Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
 • Ruh sağlığı yerinde olmak,
 • Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 • Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

B. Gerekli  belgeler :

 • Dilekçe
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • İkametgah Belgesi
 • Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
 • Sağlık Kurulu Raporu*

* Sağlık Kurulu Raporunun karar bölümünde "Huzurevine girmesinde sakınca yoktur" ibaresi yer almalıdır.


 
© 2011 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul Huzur Evi Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet