Büyük işler kuvvet ve vücut çevikliği ile değil, yaşlıların kaybetmek şöyle dursun, daha büyük oranda sahip oldukları olgun fikir ve hakimiyetle görülür. (Cicero)
KABUL KOŞULLARI

İSTANBUL HUZUREVİ GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

A. Huzurevlerine Kabul Koşulları

 • 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
 • Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
 • Ruh sağlığı yerinde olmak,
 • Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 • Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

B. Gerekli  belgeler :

 • Dilekçe
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • İkametgah Belgesi
 • Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
 • Sağlık Kurulu Raporu*

* Sağlık Kurulu Raporunun karar bölümünde "Huzurevine girmesinde sakınca yoktur" ibaresi yer almalıdır.


 
© 2011 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul Huzur Evi Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet